Náboženství
Úvod Farizejové a saduceové byli vlivnými židovskými sektami s konfliktními filozofiemi, pokud jde o provádění Tóra. Farizeové a saduceové měli také protichůdné názory na roli vlády v životě židovských občanů....
Úvod Anglikánský kostel byl vytvořen po neshodě mezi papežem Piem V. a anglickým králem Jindřichem VIII., Jehož důsledkem bylo, že král přerušil vztahy s katolickou církví v šestnáctém století. Henry...
Struktura, umělecké dílo a umístění tradičních hinduistických chrámů v Indii, známé jako mandiry, jsou založeny na staroindických textech známých jako Shilpa Shastras (Věda umění a řemesel) a Vastu Sastras (Věda...
Mahazedi Paya v Bagu, Myanmar Buddhismus je jedním z primárních světových náboženství. Má obrovské globální sledování, i když je zvláště koncentrované v Asii. Stejně jako u většiny světových náboženství existuje...
Abychom pochopili rozdíl mezi jakýmikoli dvěma věcmi nebo lidmi nebo místy, člověk by musel mít velmi podrobnou, zkušenostní a jasnou znalost každé z nich. Pokud jde o věci, lidi nebo...
Počátky baptistického hnutí Historie baptistického hnutí v Americe úzce sleduje hlavní události, které definovaly Ameriku jako národ. Růst církve je zrcadlen a ovlivňován původním osadníkem, americkou revoluční válkou a občanskou...
Umrah vs Hajj Muslimové skutečně projevují svou víru odlišně od křesťanů. Zdá se, že ve své víře vůči Alláhovi mají přísné praktiky. Nejezí vepřové maso a slyšel jsem, že také...
Římsko-katolické vs. řecké pravoslavné církve Během čtvrtého století se křesťanství točilo kolem pěti hlavních oblastí: Konstantinopole (dnešní Turecko), Alexandrie (Egypt), Jeruzalém (Izrael), Antioch (Řecko) a Řím (Itálie). Když však islám...
Pravoslavný vs. protestantský křesťan Křesťanství bylo až do 11. století neplatné jmenování, avšak v důsledku „velkého rozkolu“ byla křesťanská církev rozdělena na východní a západní. Západní kostel byl původní (katolický)...
Luke vs Matthew rodné účty Když jste byl dítě, ptali jste se někdy svých rodičů, jak jste byli stvořeni nebo odkud jste přišli? Udělal jsem. A moje matka odpověděla, že...